Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Hatályos: 2019. február 01-től
1. Bevezető
Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a ritterida.hu és Ritter-Mészáros Ida e.v. adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

2. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Adatkezelő neve: Ritter-Mészáros Ida e.v
Székhelye: 6000 Kecskemét, Rezeda utca 58.
Postai cím: 6000, Kecskemét, Kecskeméti út 9.
Adószáma: 69504291-1-23
Telefonszám: 06/30 8 222 318
E-mail cím: ertekmozaik [at] ritterida.hu
Weboldal neve: www.ritterida hu

A hatályos jogszabályoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban (nyilatkozatban) rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

3. Milyen személyes adatokat kezelünk, és milyen okkal?
A személyes adatok azok, amelyek egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását. A ritterida.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:
KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amelyet a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el Ön hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, amely megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.
VÁSÁRLÓI ADATOK
Beletartozik minden adat, amely a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, ímélcíme, telefonszáma, a vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és Ritter-Mészáros Ida e.v. között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amelyek lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz féressen hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, amelynek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amellyel Ön megtekinti az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK
Beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, amely felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

FACEBOOK
A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.
A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

4. Hogyan kerülnek hozzánk az Ön adatai?
Személyes adatai hozzánk kerülnek oly módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével). Továbbá bizonyos adatok automatikusan kerülnek hozzánk az oldal használata vagy üzenetváltás, űrlap kitöltése alkalmával.

5. Hol és mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait:
A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, ameddig jogi/ könyvelési/ adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges. Az Öntől kért adatokat (név, telefonszám, e-mail) Ritter-Mészáros Ida e.v. elektronikus és papíralapú adattároló rendszerben tárolja. Árajánlatkérés esetén, ha nem lesz megrendelés 6 hónapon belül, akkor a természetes személy elérhetőségét töröljük 6 hónap múlva. Megrendelés esetén a számla kiállításától számított 8 évig megőrizzük az adatokat. Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk. Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

6. Az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati lépéseink
Ritter-Mészáros Ida e.v. számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért a ritterida.hu oldalon kiemelt fontosságúként kezeljük az adatvédelmet, és jelentős erőfeszítéseket tettünk az oldal által gyűjtött információk biztonságos gyűjtésére. Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver). Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

7. Marketing kommunikáció
A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása. Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához. A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben lehetővé tesszük. A leiratkozás, az adatbázisból való eltávolítás kérhető az ertekmozaik [at] ritterida.hu ímélcímen. A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

8. Megjegyzés a személyes adatokra vonatkozóan.

  • Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

- Számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatókkal
- Szakértői partnerekkel, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítókkal
- Kormányzati szervek, amelyek a tevékenységünkről kérnek beszámolót
- Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik az adatokat
- Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre Nemzetközi adattranszferek

  • A külső oldalakra vezető linkekről: Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják. Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról. Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

9. Tájékoztató a látogató jogairól:
Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:
• Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól az ertekmozaik [at] ritterida.hu ímélcímen vagy székhelyünk címén. Az oldal felhasználóinak jogában áll egy másolatot kérnie a ritterida.hu által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül. Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén Ritter-Mészáros Ida e. v. egy jelképes, mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, valamint további időre lehet szükség az adatok biztosításához. Továbbá Ritter-Mészáros Ida e.v. kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük, hogy az ertekmozaik [at] ritterida.hu ímélcímre egy levelet szíveskedjen küldeni, amely levél mindenképpen tartalmazza:
- az Ön teljes nevét,
- az Ön ímélcímét,
- az Ön érdeklődésének tárgyát: adatigénylés/ adattörlés/ adatfeldolgozásának kérése.
• Hordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.
• Helyesbítés joga: joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, illetve a hiányos személyes adatainak pótlását. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az ertekmozaik [at] ritterida.hu ímélcímen.
• Törléshez való jog: jogában áll bármely korábban már feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkban:
o Nyitott megrendelése van, amely még nem került kiszállításra, vagy részlegesen szállítottuk ki.
o Rendezetlen tartozása van Ritter-Mészáros Ida e.v. felé.
o A tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tároljuk.
Ritter-Mészáros Ida e.v. kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük, a 9. pont első alpontjánál található rend szerint járjon el.
• Az ellenvetés joga: joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Ritter-Mészáros Ida e.v. jogos érdeke szerint történik. Ritter-Mészáros Ida e.v. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekét bizonyítani tudja, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
• A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. Kifejezett hozzájárulása esetén fogjuk direkt marketinggel, ajánlattal keresni.
• A korlátozás joga: joga van kérelmezni, hogy Ritter-Mészáros Ida e. v. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
o Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben Ritter-Mészáros Ida e. v. jogos érdeke alapján, az Ön kifejezett nyilatkozata alapján korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
o Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Ritter-Mészáros Ida e. v.-nak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
o Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
o Ha Ritter-Mészáros Ida e. v.-nak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.
Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

10. Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásairól mindig tájékoztatjuk Ügyfeleinket.