Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
Hatályos: 2019. február 01-től visszavonásig.
A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ászf) Ritter-Mészáros Ida e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ritterida.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ászf minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ritterida.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. A Szolgáltató adatai:
• Név: Ritter-Mészáros Ida e.v.
• Székhely: 6000, Kecskemét, Rezeda utca 58.
• Levelezési cím: 6000, Kecskemét, Kecskeméti út 9.
• Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2019. február 01.
• Nyilvántartási szám: 53278580
• Adószám: 69504291-1-23
• Telefonszáma: +36/ 30 8 222 318
• Email cím: ertekmozaik @ritterida.hu

2. A nevezett weboldal/honlap látogatása
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információt, önismerettel, önbecsüléssel, életvezetéssel kapcsolatos tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3.) A változtatás joga és a felelősség kizárása
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.
4.) A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.ritterida.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas termék vagy program) igénybevételére. A szerződés határozatlan időre jön létre.

5.)A szerződés tárgya
A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amelyek az önfejlesztéssel, önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására, valamint könyvvásárlásra vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a “Küldés” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás, könyv adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások és a könyv vásárlásának kizárólagos nyújtója Ritter-Mészáros Ida egyéni vállalkozó.

6.)A szerződés létrejötte
A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a ritterida.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap, vásárló űrlap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával jön létre. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

7.)Árak/fizetési lehetőségek
Az alkalmi programok és a vásárolni kívánt termék (könyv) díját személyesen készpénzben vagy banki úton előreutalással lehet fizetni. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program, termék adatlapján/jelentkezési oldalán/ vásárlási űrlapján történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak ÁFA-t nem tartalmaznak. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját a termékhez csomagolva vagy elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Ritter-Mészáros Ida egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.
Felmondás/garancia
Az alkalmi egyedi díjas programokra, a könyvre Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ritterida.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
Biztonság A www.ritterida.hu weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.