Mi a mediáció célja?

A mediáció mint a békéltetés művészete első sorban arra hívatott, hogy elérje, megtalálja azokat a személyeket, akik bármilyen párkapcsolati, családi, munkahelyi (stb.) nehézségben, konfliktushelyzetben vannak, s segítsen az emberi kapcsolatok gyógyításában

Célja, hogy a hosszadalmas, költséges peres eljárásokat helyettesítse, a felek majdani közös megegyezésen alapuló döntését előkészítse, és szerződésbe foglalja. A mediátor az eljárás során arra fókuszál, hogy feltárja a vitás felek tényleges érdekeit, céljait, és azok figyelembevételével segítse elő a mindkettőjük számára leggyümölcsözőbb megállapodás létrejöttét.

A mediációs eljárás során a mediátor a felek figyelmét a jövőre, illetve a fennálló probléma megoldására irányítja, nem enged teret a feleknek múltbeli sérelmeik emlegetésére, egymás hibáztatására.