Nőszövetségi advent - Biharkeresztes

Ma Biharkeresztesen jártunk, adventi, értékmozaikos, nőszövetségi elcsendesedésen szolgáltunk. Mindig felemelŐ!

"Istentől gazdagon megáldott adventi napunk volt a Nőszövetség szervezésében, a Bihari Református Egyházmegye és a Gondviselés Háza támogatásával. A megjelenteket Tóth Tibor esperes úr köszöntötte.
Istentisztelet, énekes dicsőítés, két tartalmas és lelkesítő előadás, finom ebéd finom kávéval és Kárpát-medencei Imanapos elcsendesedés. Áldott legyen Isten az ajándékokért!
Köszönjük Ritter Ida bátorító, igei tanításban bővelkedő előadásait, férjének a technikai segítséget, Papp Tibor, Papp Tiborné és Nagy Zsoltné lelkipásztoroknak a hangszeres, énekes és igei szolgálatot, valamint a vállalkozó nőtestvéreknek az imádságokat!" (Nagyné Katalin)