Mi történik, miután felkérték a mediátort?

 

A felektől érkezett kérelem (=felkérés) kézhezvételét követő 8 napon belül írásban nyilatkozik a mediátor arról, hogy a felkérést elfogadja-e. (24. § /1)

Ha a mediátor elfogadta a felkérést, a felekhez intézett elfogadó nyilatkozatában meghívja a feleket az első közvetítői megbeszélésre, és tájékoztatja őket a képviselet lehetőségéről, közösen meghatározzák a konfliktust, kutatják az okokat, dolgoznak a megoldáson.

Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem jelenik meg, a mediátor a közvetítői eljárást nem indítja meg. (29§)

A mediátor a közvetítői megbeszélést a névjegyzékben a mediátori tevékenység folytatására megjelölt, vagy más, a felek számára elfogadható helyen tartja. (28§/3)

Ha az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul kérik a közvetítői eljárás lefolytatását, ezt a tényt a mindkét fél és a közvetítő aláírását tartalmazó írásos nyilatkozatban rögzítik. (30§/2)