Van-e titoktartási kötelezettsége a mediátornak?

A közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. (26§/1-2)

A közvetítő az egyik féltől kapott információt közölheti a másik féllel annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével az adott ügyben teljesebb képet kaphasson, álláspontját kialakíthassa, kivéve, ha az információt adó fél nyilatkozata szerint a tájékoztatás nem hozható a másik fél tudomására. (32§/4)