Mit szükséges tartalmaznia a felkérésnek?

  • a felek nevét, lakhelyét vagy székhelyét (cégek esetén), tartózkodási helyét;
  • a közvetítésre felkért természetes személy nevét vagy a jogi személy megnevezését;
  • ha a felet meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét;
  • a vita tárgyát, és
  • a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet.

A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni. (23§/3)