Mit tartalmaz még a nyilatkozat?

A nyilatkozatban a felek és a mediátor megállapodnak az a mediációs folyamat során felmerülő költségek, díjak előlegezésének és megfizetésének módjáról, ideértve az elállás és megszüntetés lehetséges eseteit is, továbbá a felek megállapodhatnak a személyüket terhelő titoktartási kötelezettségről és az általuk szükségesnek tartott egyéb kérdésekről. (30§/2)A nyilatkozat aláírásával a közvetítői eljárás megindul.(31§/1)